Lắp đặt thang máy nhà ông T.X.Q

Loại thang: ABE_02

Vị trí lắp đặt: Đối diện thang bộ

Kích thước sàn thang: 5500x15000mm

Màu sắc: Đang cập nhật.

Công trình: Shophouse

7 tầng

Kích thước thông thuỷ: 2000x2100mm

Ngày hoàn thành: 8/2023

Hoạ tiết: Đang cập nhật.